Gutta bak


Atle Knudsen

Atle Knudsen

Nonchalant utruga attmè en foss nær glommas utløp.
Atle er den personifiserte morgenfugl, barnefødt optimist, bra med arbeidslyst og høy moral.
For som han Atle sier, ”kommer`n fra  Årum trives en over alt!”
For han Atle er det vanskelige en bagatell og det umulige en utfordring!
Atle er Lothe`ns oppmuntrende rådgiver og trofaste håndtlanger og trives utmerket i rollen som sjølstendig næringsdrivende!

Terje Lothe

Terje Lothe

Kanonmurer Terje Lothe`n er ett B menneske med utprega høysnue og tydelig angst for gjennomgripende forandringer som han selv ikke har planlagt.
Kun en kruttsterk morgenkaffe kan lokke kanonmurer Lothe ut av den varme dyna.
Lothe`n trives i arbeidstøyet og møter nesten tidsnok rett som det er.
Han har gjort seg bemerket med en rekke snedige peiskonstruksjoner, men er noen ganger mer opptatt av peisløsning enn kundekrets.
Terje er Atle`s oppmuntrende rådgiver og trofaste håndtlanger og trives utmerket i rollen som sjølstendig næringsdrivende.